หวยออนไลน์นันกําลังได้รับความนิยมจากผู้เล่นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

เนืองจากสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม ซือง่ายและสามารถจ่ายและฝากเงินได้สะดวกรวดเร็ว โดยทีผู้ซือไม่จําเป็นต้องไปเดินหาซือกับพ่อค้าแม่ค้าคนกลางทีขายหวย

 

ดังนั้นหวยออนไลน์จึงได้รับความนิยมพุ่งแรงเป็นอย่างมากดังนันวันนีเราจะมาแชร์เทคนิคการซือหวยกันโดยแบบแรก เป็นการซือแบบเลข 2 ตัวตรงไม่กลับ

โดยเราสามารถคํานวนได้จากสถิติที่ผ่านๆมา

โดยสามารถใช้สูตรคํานวนได้ง่ายๆ เช่น หลักร้อย + หลักสิบเลขล่าง + หลักหน่วยเลขล่าง + หลักหน่วยเลขล่า่ง + หลักหน่วยเลขล่าง + 4(คงที) ตัวอย่างเช่น รางวัลที 1 ของงวดล่าสุดคือ 421365 เลขท้าย 2 ตัวคือ 14 วิธีคิดคือ 3 1 4 4 4 4 เท่ากับ 20 จากนันก็สามารถนํา 20 ไปแทงหวยได้เลยแบบไม่ต้องกลับเลขเทคนิคต่อมาคือการซือซํา

สมมุติว่าทีเราซือคือเลข 75 แต่เลขนียังไม่ออก เราต้องซื้อตามเรื่อยๆเพราะเดียวมันต้องวนกลับมาออกแน่ๆ แต่ไม่จําเป็นต้องลงเงินเยอะซือแค่พอประมาณก็เพียงพอแล้วและ เทคนิคการเล่นหวยออนไลน์สุดท้ายคือ ควรเล่นให้พอประมาณและต้องเลือกซือกับเว็บไซต์ทีน่าเชือถือได้ ลงทุนน้อยให้ค่าตอบแทนสูงซึงการเล่นหวยออนไลน์นันสามารถทําเงินให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างมากหากรู้เทคนิคและวิธีการเล่นทีฉลาด

ซื้อหวยออนไลน์ได้ที่ : Lottosod.games/register

อ่านบทความเกี่ยวกับหวยเพิ่มเติมได้ที่ : บทความหวย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *