ถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญในอีกรูปแบบหนึ่ง เชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์ในหลาย ๆ ด้าน สำหรับผู้ที่อยากทำบุญถวายสังฆทาน แล้วเกิดข้อสงสัยว่าถวายสังฆทานเวลาไหนได้บ้าง และสิ่งที่ควรถวายสังฆทาน มีอะไรบ้าง 

การถวายสังฆทาน คืออะไร

การถวายสังฆทาน คือ การถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นพิเศษ เป็นการถวายที่เกิดจากเจตนาอันบริสุทธิ์ มุ่งหวังผลบุญที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น

คำว่า “สังฆทาน” มาจากคำว่า “สังฆะ” และ “ทาน” โดย “สังฆะ” หมายถึงภิกษุตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป “ทาน” หมายถึง การให้, การแบ่งปัน, การแจกจ่าย ดังนั้น “สังฆทาน” จึงหมายถึง “การให้แก่หมู่” หรือ “การให้แก่คณะ”

ถวายสังฆทานเวลาไหนได้บ้าง

การถวายสังฆทานนั้น สามารถทำได้ทุกช่วงเวลา แต่หากจะถวายสังฆทานที่มีอาหารสดหรืออาหารแห้ง แนะนำให้ถวายก่อนช่วงฉันเพล เวลา 11.00 น. เนื่องจากพระสงฆ์จะฉันเพลในเวลานี้ หากถวายหลังเวลา 11.00 น. พระสงฆ์อาจจะฉันเพลเสร็จแล้ว ในกรณีที่จะถวายสังฆทานในช่วงเย็น ให้ถวายก่อน 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาทำวัตรเย็น

สิ่งที่ควรถวายสังฆทาน

  • เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระสงฆ์ เช่น อาหารแห้ง อาหารสด สบู่ ยาสีฟัน ยารักษาโรค เป็นต้น
  • เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจของสงฆ์ เช่น จีวร บาตร ตาลปัตร กระดานรองนั่ง เป็นต้น
  • สิ่งของอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์และคณะสงฆ์ เช่น หนังสือธรรมะ อุปกรณ์สำหรับก่อสร้างหรือซ่อมแซมวัดวาอาราม เป็นต้น

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการถวายสังฆทานคือ เจตนาของผู้ถวาย ควรเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ตั้งใจถวายด้วยความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา การถวายสังฆทานนั้น นอกจากจะส่งผลบุญแก่ผู้ถวายแล้ว ยังเป็นการช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์อีกด้วย

หากสนใจสมัครสมาชิกหรือแทงหวยสามารถติดต่อกับแอดมิน หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการจ่ายหวยได้ที่ แทงไม่อั้นพลัส และสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับดวงหรือความเชื่ออื่นๆได้ที่นี่ บทความหวย

 

อ่านบทความอื่นๆต่อข้างล่างนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *